Papucs, gevestigd aan Meidoornplantsoen 79 1871SK Schoorl The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.papucs.nl Meidoornplantsoen 79 1871SK Schoorl The Netherlands +31 72 211 0095

Maaike Weijer is de Functionaris Gegevensbescherming van BabyPatta. Zij is te bereiken via info@papucs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

BabyPatta verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@babypatta.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BabyPatta verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

BabyPatta neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Papucs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de door u ingevulde persoonsgegevens:  7 Jaar. Wij hebben voor 7 jaar gekozen omdat vanuit de belastingdienst dit wenselijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Papucs deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BabyPatta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Papucs uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden doorgegeven aan Buckaroo, een payment service provider welke directe betalingen (iDeal, bancontact, maestro) voor Papucs afhandeld. Sisow heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank om als betaalinstelling alle betalingen voor hun klanten (de webshops) te verwerken. De betalingen die Buckaroo verwerkt voor haar klanten komen binnen bij de Stichting derdengelden Sisow en worden ook door deze stichting overgeboekt naar de webwinkelier. Deze structuur is opgezet om ervoor te zorgen dat de gelden te allen tijde zijn gewaarborgd en is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Aangezien Buckaroo als CPSP (Collecting Payment Service Provider) gecertificeerd is door Currence (eigenaar van iDeal) en daarnaast onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank, dient Buckaroo zich als betaalinstelling, net als alle andere betaalproviders in Nederland, aan Europese en Nederlandse financiële wet- en regelgeving te houden.

Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is De Nederlandsche Bank als toezichthouder betrokken bij de controle op de Payment Service Providers. 

De bedrijven waar wij mee samenwerken om uw bestelling te kunnen ontvangen, verwerken en verzenden ziet u hieronder. Zij hanteren hun eigen privacybeleid, klik hieronder voor meer informatie:

MijnWebwinkel (website)
Buckaroo (betaalsysteem)
MyParcel (verzendservice)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Papucs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Papucs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@papucs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BabyPatta wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Papucs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@babypatta.nl. BabyPatta heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2024 Papucs, leren slofjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel